Ondersteun onze doelenDoneer!

Basisschool Nkanchina

In 2008 heeft Stichting GiGha bijgedragen aan de bouw van een kleuterschool in het vissersdorp Nkanchina.

Het dorp Nkanchina ligt vlak bij Kpandai. Een groot deel van de bevolking wordt gevormd door leprapatiënten en hun familie. Zij zoeken elkaar hierop, omdat patiënten vaak te maken krijgen met sociale uitsluiting. Veel mensen in Nkanchina zijn analfabeet en de voorzieningen in het dorp zijn minimaal. Wel heeft de Don Theoboldschool in Kpandai er een dependance, waar zo'n 150 leerlingen basisonderwijs volgen. In 2008 was er een klein schoolgebouw met drie lokalen voor deze kinderen. Voor de kleuters was geen ruimte.

Om de kinderen van Nkanchina kansen te geven, is goed onderwijs van groot belang. Les onder de boom is beter dan geen les, maar een klaslokaal heeft veel meerwaarde. Het helpt kinderen om zich te concentreren en de onderwijsmaterialen kunnen er droog bewaard worden. Daarom heeft GiGha de bouw van lokalen van de kleuterschool meegefinancierd. In juni 2008 besloot ook de Ghanese overheid zich te verbinden aan de school in Nkanchina. Zij investeerden mee in de klaslokalen en hebben de kleuterjuffen training aangeboden.

De coördinatie en uitvoering van het project werd, zoals gebruikelijk, gedaan door de ECG. Zij deden dit in nauw overleg met de inwoners van Nkanchina, zodat zij de ontwikkeling van hun dorp in eigen handen hebben.