Ondersteun onze doelenDoneer!

Basisschool Nkanchina

Om bij te dragen aan goed basisonderwijs, heeft Stichting GiGha in samenwerking met de ECG in 2008 besloten de basisvoorziening van klaslokalen in het dorp Nkanchina te realiseren. 

Dit dorp ligt vlak bij Kpandai en wordt bewoond door leprapatiënten en hun familie. In het dorp was nog geen schoolgebouw, veel kinderen gaan niet naar school en veel mensen zijn analfabeet. Klaslokalen helpen leerlingen zich te concentreren tijdens de les en het geeft mogelijkheid onderwijsmaterialen te bewaren en te gebruiken. De dependance van de Don Theobold School telt 150 leerlingen. Er zijn 2 klaslokalen gebouwd. Helaas bieden die geen ruimte aan alle leerlingen. De lagere klassen krijgen daarom nog steeds les onder de boom.

Doelstellingen
Met de bouw van klaslokalen voor de basisschool in Nkanchina werden de volgende doelen nagestreefd:
1. Verbetering van de toegang tot goed basisonderwijs en voorschoolse educatie;
2. Verhoging van het aantal schoolgaande kinderen, met name meisjes;
3. Bestrijding van analfabetisme; en
4. Verbetering van de kwaliteit van leven door onderwijs in hygiëne en verzorging.

Nieuws
In juni 2008 besloot de Ghanese overheid zich te verbinden aan de school in Nkanchina. De lokalen konden daardoor afgebouwd worden met overheidsgeld, maar dat is nog niet alles. De overheid heeft ook de docenten van de lagere klassen training aangeboden.

De coördinatie en uitvoering van het project werd, zoals gebruikelijk, gedaan door de ECG. Zij deden dit in nauw overleg met de inwoners van Nkanchina, zodat zij de ontwikkeling van hun dorp in eigen handen hebben.