Ondersteun onze doelenDoneer!

Sponsoring arts in opleiding

In januari 2013 is onze arts in opleiding Joseph Sonlaar geslaagd voor zijn artsenexamen! Daarmee is ons project, het financieren van zijn studie gedurende 4 jaar, afgerond.

Stichting GiGha Sponsorde Joseph Sonlaar vier jaar lang om zijn opleiding tot arts een stap in de goede richting te geven 

Joseph zal nu twee jaar praktijkervaring opdoen in het opleidingsziekenhuis in Tamale, een stad op een paar uur rijden van Kpandai. Zijn afstuderen is een grote stap in de goede richting van de ontwikkeling van het Kpandai Health Center (KHC) tot volwaardig ziekenhuis. 

Om zijn studie tot bachelor of Medicine en bachelor of Surgery te voltooien werkt en leert Joseph vanaf maart 2013 tot en met april 2015 in het Tamale Teaching Hospital. Omdat het verbeteren van de gezondheidszorg in Kpandai een gezamelijk doel is, en Joseph zich volledig moet kunnen focussen op deze opleiding, heeft Stichting GiGha besloten om de financiële ondersteuning met ingang van mei 2013 tot en met april 2015 te verlengen. Dit houdt in dat de stichting voor een deel bijdraagt in de huisvestingskosten van hem en zijn gezin. Joseph krijgt voor zijn werk in het opleidingsziekenhuis niet betaald, hij werkt daarnaast in een privékliniek om de overige onderhoudskosten voor zijn gezin te verdienen. Om deze overeenkomst te bekrachtigen is een gezamenlijke overeenkomst ondertekend. Joseph zal ons regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen die hij maakt in zijn opleiding tot arts. 

Het KHC heeft nu één ´basisarts´ fulltime in dienst (dokter Timothy Nakoja), die al tientallen jaren in de kliniek werkt. De functie van dokter Timothy is niet vergelijkbaar met de Nederlandse basisarts, maar het betekent dat hij niet gekwalificeerd is om complexere ingrepen te doen. Joseph zal hiervoor wel gekwalificeerd zijn, zodra hij zijn opleiding heeft afgerond.
Met een gemiddelde van 110 bezoekende patiënten per dag, is een extra arts in de kliniek hard nodig. Veel artsen zijn niet bereid om op het achtergebleven platteland van Ghana te werken, in een kliniek die niet de voorzieningen van een ziekenhuis in de stad heeft. Joseph kiest er bewust voor dit wél te doen. Het is zijn ambitie om de kliniek in korte tijd te ontwikkelen tot een volwaardig ziekenhuis.

Motivatie Joseph:
'I have a personal conviction that as someone who was born in the village or deprived rural area, schooled in the village and now pursuing medicine, my life will be needed to serve in the rural folk where many Medical Doctors will not usually agree to.' (‘Ik heb de persoonlijke overtuiging dat het leven van iemand, die geboren is in een het dorp in een achtergesteld gebied, geschoold is in dat dorp en nu voor geneeskunde leert, nodig is om dat plattelandsvolk in een achtergesteld gebied te dienen. Hoewel artsen het daar meestal niet mee eens zijn.’)

Stichting GiGha betaalde de studiekosten van Joseph, omdat hij dit zelf niet op kon brengen. Josephs vrouw werkte om het gezin te onderhouden en er was geen ruimte om ook de dure studie en bijkomende kosten te dekken.

Dit project draagt bij aan:
Toegang tot kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg en een betere gezondheidssituatie voor de inwoners van Kpandai; en
de milleniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld:
- doel nr. 4: in 2015 is de kindsterfte sterk afgenomen;
- doel nr. 5: in 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap;
- doel nr. 6: in 2015 is de verspreiding van ziekten als aids en malaria gestopt.

Ontwikkelingen KHC
Tussen het studeren door is er al behoorlijk wat ontwikkeld door Joseph en zijn collega’s. Er kunnen nu bloedtransfusies aan patiënten worden gegeven, er is een echoapparaat aangeschaft en er is een operatiekamer in ontwikkeling. Door deze vooruitgang heeft de overheid besloten dat het KHC vanaf nu als een volwaardig ziekenhuis mag werken. Nog niet alle voorzieningen zijn aanwezig, maar dit is een grote stap in de goede richting!