Onze missie

Ons doel als Stichting GiGha is om de kwaliteit van de gezondheidszorg en het onderwijs voor de mensen in het noorden van Ghana (regio Kpandai) te verbeteren. 

We werken hieraan door concrete, lokale projecten mogelijk te maken. We werken samen met de Relief and Development Services van de lokale ECG (Evangelical Church Ghana). Dit is een organisatie die ontwikkelingsprojecten over heel Ghana uitvoert. Zij richten zich voornamelijk op onderwijs en gezondheidszorg in rurale gebieden van Ghana. In de regio Kpandai werken we samen met een team van lokale mensen, dat projectaanvragen doet op basis van de behoefte in Kpandai en de uitvoering van de projecten coördineert. 

In Nederland is ons doel het verbreden en versterken van het draagvlak van ontwikkelingssamenwerking, voornamelijk onder jongeren.

 

Het ontstaan van Stichting GiGha

Stichting GiGha werd in 2008 opgericht, nadat een groep Dordtse jongeren een vrijwilligersproject had gedaan in Kpandai, in het noorden van Ghana. De jongeren zamelden geld in voor de bouw van een Junior High School (onderbouw middelbare school) en reisden af naar Ghana om drie weken mee te helpen met de bouw. Tijdens dit bezoek raakten ze onder de indruk van de grote verschillen met de Nederlandse situatie. De gezondheidszorg en het onderwijs waren veel minder beschikbaar en ook van veel lagere kwaliteit. Kinderen krijgen hierdoor weinig kansen om zich goed te ontwikkelen en mensen kunnen komen te overlijden aan medische aandoeningen die in Nederland goed behandeld kunnen worden.

Een aantal van deze jongeren wilden hier verandering in brengen en richtten een stichting op. 

Inmiddels is er heel veel bereikt. We werken nog steeds aan het verbeteren van gezondheidszorg en onderwijs in Kpandai en in de wijdere omgeving.