Ondersteun onze doelenDoneer!

GiGha in Ghana 2013

23-02-2013

GiGha in Ghana 2013

Eerste 'bestuursreis'

Eind januari 2013 hebben bestuursleden Annelies Blommers (secretaris) en Geert-Jan Poker (penningmeester) een bezoek gebracht aan Kpandai. Doel van dit ‘werkbezoek’ was te onderzoeken waarop het bouwproject vast was gelopen en om het lerarenproject verder verkennen. Daarnaast hebben zij onze nieuwe contactpersoon Jonathan Chaettle ontmoet.

Tijdens het verblijf in Kpandai en Accra hebben Geert-Jan en Annelies een groot aantal zaken besproken en onderzocht die van belang zijn voor het verloop van de werkzaamheden van Stichting GiGha. We willen u graag een beknopte beschrijving geven de bevindingen tijdens hun bezoek.

Relatie ECG
De ECG is een belangrijk orgaan in Kpandai en omgeving en we werken dan ook graag met hen samen. Tijdens het bezoek in Kpandai is de wens naar voren gekomen om de samenwerking van Stichting GiGha met de ECG verder te professionaliseren en daarom officieel vast te leggen in een partnerschapsovereenkomst.

Ontwikkelingen bouwproject F4K
Een van de redenen om naar Kpandai af te reizen was het toezicht op het F4K bouwproject. Het blijkt op afstand erg lastig een goed beeld te krijgen van het verloop van dit project. Er was een behoorlijke vertraging ontstaan, maar in overleg met de bouwcommissie van dit project zijn er oplossingen voor de problemen van de vertraging gevonden. U kunt daar hier meer over lezen.

Ontmoeting Joseph Sonlaar
We zijn erg trots op Joseph Sonlaar die in januari is geslaagd voor zijn artsenexamen. Annelies en Geert-Jan hebben een bezoek gebracht aan Joseph’s universiteit in Tamale en zijn gezin, inclusief de kleine Dirk, ontmoet. Ook heeft Joseph hen een rondleiding in het Kpandai Health Center gegeven. Het is mooi om te zien hoe goed het KHC zich ontwikkelt. De bloedkoelkast wordt bijvoorbeeld goed gebruikt en er is door de kliniek een echoapparaat aangeschaft. Door al deze verbeteringen is de kliniek door de overheid erkend als ziekenhuis! Op dit moment is er vooral de wens op de operatiekamer gereed te maken. Maar er ontbreekt nog een operatielamp, sterilisatieapparatuur en een operatiebed. Daarnaast is er op dit moment geen vroedvrouw in de kliniek werkzaam.

Junior High School
Ons eerste project, de Junior High School draait nog steeds goed. De school is volop in gebruik en heeft een overschot aan aanmeldingen van leerlingen. Daarom is er de wens om de school uit te breiden. Wel werd nog meer duidelijk dat er een tekort is aan gekwalificeerde leraren. Een duidelijk signaal dat het lerarenproject voor Kpandai van groot belang is.

Alles bij elkaar is het bezoek behoorlijk van nut geweest. Niet alleen hebben we beter inzicht in de projecten, we merken ook de waardering van onze relaties in Kpandai, die door ons bezoek versterkt worden. We willen vanaf nu iedere twee à drie jaar met een aantal bestuursleden Kpandai te bezoeken. Deze bezoeken worden niet vanuit donateursgelden gefinancierd. 

Onderstaand foto's van de reis: Het vertrek op Schiphol, de generator, ontmoeting met Daniel Gbande en Jonathan Chaettle, wachtruimte in het Kpandai Health Center en het nieuwe echo-apparaat.

{gallery}Gigha2013{/gallery}