Ondersteun onze doelenDoneer!

Leraren de schoolbanken in

Middelbare school in Kpandai. Middelbare school in Kpandai. | Stichting GiGha

In 2012 is het initiatief genomen voor een nieuw project: leraren in Kpandai opleiden. In 2013 hopen we dit project vorm te geven en daadwerkelijk te starten. Docenten van de basis- en middelbare school die nu nog ongeschoold zijn willen graag een opleiding volgen, zodat zij de kinderen beter kunnen onderwijzen. Bekijk hier het filmpje!

De meeste docenten op de Don Theobold School hebben geen of onvoldoende opleiding gevolgd. Onze bestuursleden spraken in de zomer van 2011 een aantal leraren hierover. Zij gaven aan graag bijscholing te willen, maar dit is voor hen financieel niet mogelijk. De school heeft ook geen geld om docenten een opleiding te geven. Een mooie aanleiding voor een nieuw, duurzaam project.

Eind januari 2013 hebben bestuursleden Annelies Blommers en Geert-Jan Poker Kpandai bezocht, onder andere om te bekijken hoe we dit project kunnen vormgeven. Er is met de ECG afgesproken dat dit project als fonds wordt opgezet, dat door de ECG wordt beheerd. Zij zijn vrij om dit in te zetten voor de opleiding van leraren. Deelnemers worden door het Kpandai Board in samenspraak met de ECG geselecteerd. Uiteraard zal Stichting GiGha hier regelmatig over worden geïnformeerd. Van de leraren wordt betrokkenheid bij de school verwacht. Voor zover dat mogelijk is, dragen zij ook zelf bij aan de kosten van hun opleiding. Op dit moment wordt er door het Kpandai Board een up-to-date lijst gemaakt van leraren die in aanmerking komen om gebruik te maken van het fonds.

Wanneer het bouwproject is afgerond, kunnen we een concreet projectplan maken met afspraken en voorwaarden voor de uitvoering van dit fonds. In de aanloop naar de start van het project zullen we regelmatig updates blijven geven!

Dit is niet het eerste opleidingsproject dat door GiGha gesponsord wordt, we hielpen ook arts in opleiding Joseph Sonlaar zijn studiekosten te kunnen betalen.